କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଯୋଗାଣକାରୀ |
ବ୍ୟାନର 1
ଫଳ ରୋଲ୍ ଅପ୍ |
2banner
3. ଆଇବଲ୍ ଜେଲି |

ଆମ ବିଷୟରେ

2007 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ IVY (HK) INDUSTRY CO।, LIMITED & Zhaoan Huazhijie Food Co., Ltd.

ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ଆମ କମ୍ପାନୀ ISO22000 ଏବଂ HACCP ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି |

ସମ୍ମାନ

ନୂତନ ଆଗମନ

ଚାଇନାର ସମସ୍ତ ସହର ଏବଂ ପ୍ରଦେଶରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି |

ଆମର ଉତ୍ପାଦ

ଚକୋଲେଟ୍ କାଣ୍ଡର ଗବେଷଣା, ବିକାଶ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ କନଫେରେନାରୀ ନିର୍ମାତା ...

 • ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ

  ସମସ୍ତ

 • ବୁବଲ୍ ଗମ୍ ବୁବଲ୍ ଗମ୍

  ବୁବଲ୍ ଗମ୍

 • ଚକୋଲେଟ୍ | ଚକୋଲେଟ୍ |

  ଚକୋଲେଟ୍ |

 • ଗୁମ୍ମି କ୍ୟାଣ୍ଡି | ଗୁମ୍ମି କ୍ୟାଣ୍ଡି |

  ଗୁମ୍ମି କ୍ୟାଣ୍ଡି |

 • ଖେଳନା କାଣ୍ଡ | ଖେଳନା କାଣ୍ଡ |

  ଖେଳନା କାଣ୍ଡ |

 • ହାର୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡି | ହାର୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡି |

  ହାର୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡି |

 • ଲଲିପପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି | ଲଲିପପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି |

  ଲଲିପପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି |

 • କ୍ୟାଣ୍ଡି ପପିଙ୍ଗ୍ | କ୍ୟାଣ୍ଡି ପପିଙ୍ଗ୍ |

  କ୍ୟାଣ୍ଡି ପପିଙ୍ଗ୍ |

 • ମାର୍ଶମ୍ୟାଲୋ | ମାର୍ଶମ୍ୟାଲୋ |

  ମାର୍ଶମ୍ୟାଲୋ |

 • ଜେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡି | ଜେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡି |

  ଜେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡି |

 • କ୍ୟାଣ୍ଡି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ | କ୍ୟାଣ୍ଡି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |

  କ୍ୟାଣ୍ଡି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |

 • ଜାମ | ଜାମ |

  ଜାମ |

 • ଖଟା ପାଉଡର କାଣ୍ଡ | ଖଟା ପାଉଡର କାଣ୍ଡ |

  ଖଟା ପାଉଡର କାଣ୍ଡ |

 • ପ୍ରେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି | ପ୍ରେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି |

  ପ୍ରେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି |

 • ଅନ୍ୟମାନେ | ଅନ୍ୟମାନେ |

  ଅନ୍ୟମାନେ |

ଅଧିକ >>
ଅଧିକ >>
ଅଧିକ >>

ସମ୍ବାଦ

ବ୍ୟବସାୟ ବୁ negotiations ାମଣା ପାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁ |

ତାଜା ଖବର

ତାଜା ଖବର

ଗ୍ରାହକମାନେ କ’ଣ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ |

ରୋଲ୍ ଅପ୍ କାଣ୍ଡର ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ଦୁନିଆ |

ଉପଲବ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରୋଲ୍ ଅପ୍ କାଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣି ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ...
ଅଧିକ >>

ଗୁମ୍ମି ଡିପ୍ ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବୁ ... ିବା ...

ଯଦି ତୁମେ କାଣ୍ଡ ପ୍ରେମୀ କିମ୍ବା କାଣ୍ଡ ଆମଦାନୀକାରୀ କାଣ୍ଡ ଦୁନିଆରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛ, ଗୁମି ଛଡା ଆଉ ଦେଖ ନାହିଁ |ଏହି ଅଭିନବ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ମି ...
ଅଧିକ >>